reklama

Autor: Krzysztof Piwowarczyk, Ilona Ślugaj

reklama

Jak stosować leki bez recepty u dzieci?

Żeby prawidłowo zastosować leki bez recepty u dzieci, musisz stosować się do poniższych zasad. Poniżej przedstawione są uniwersalne zasady stosowania leków bez recepty. Musisz koniecznie się z nimi zapoznać przed samodzielnym stosowaniem leków u twojego dziecka.

Jak stosować leki u dzieci?

Poniżej przedstawione są uniwersalne zasady stosowania leków bez recepty. Musisz koniecznie się z nimi zapoznać przed samodzielnym stosowaniem leków u twojego dziecka.

Zasady podstawowe

 • Stosuj leki tylko wtedy, gdy jest to konieczne i gdy wiesz jaką dolegliwość chcesz złagodzić np. Gorączkę.
 • Nie stosuj leków „na wszelki wypadek”.
 • Zawsze czytaj ulotki dołączone do leków.
 • Naucz się rozpoznawać substancje czynne leków, nie przyjmuj równolegle leków zawierających tę samą substancję czynną. .
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skonsultuj je z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady bezpiecznego przyjmowania leków

 • Musisz ustalić substancję czynną leku wymienioną na opakowaniu pod nazwą handlową leku – wiele leków zawiera tę samą substancję czynną.
 • Musisz wyrobić sobie nawyk korzystania z informacji o leku zawartej w ulotce dołączonej do każdego opakowania.
 • Musisz ustalić, czy lek jest przeznaczony dla dzieci oraz czy jest właściwy dla wieku dziecka.
 • Musisz ustalić czy możesz podać dziecku dany lek, jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą.
 • Sprawdź, czy lek ma być podawany przed posiłkiem czy po posiłku oraz z jakimi pokarmami nie powinien być podawany.
 • Naucz się rozpoznawania substancji pomocniczych, np.: zawartości alkoholu w płynach, zawartości cukru (w przypadku chorych na cukrzycę), czasem innych substancji, na które dziecko może być uczulone. Sprawdź w ulotce, czy lek nie zawiera żadnego z tych składników.
 • Przypomnij sobie, czy u dziecka nie występowały w przeszłości objawy uczulenia na ten lek.
 • Musisz ustalić czy można podać razem leki, jeśli chcesz podać dziecku więcej niż jeden lek.
 • Zapoznaj się z działaniami niepożądanymi, które mogą wystąpić podczas stosowania danego leku.
 • W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy stosować dawki podwójnej lecz należy przyjąć następną dawkę zgodnie z planem.
 • Jeżeli podajesz dziecku lek bez recepty, a objawy utrzymują się lub nasilają, zawsze skontaktuj się z lekarzem.
 • Jeśli masz podejrzenie, że wystąpiły objawy niepożądane związane z przyjmowaniem leku – nie czekaj, skontaktuj się z lekarzem.

 Zasady bezpiecznego obchodzenia się z lekami

 • Stosuj tylko leki przechowywane w miejscu o odpowiedniej temperaturze, z odpowiednio ograniczonym dostępem światła. Sposób przechowywania leków jest zawsze opisany w ulotce dołączonej do opakowania leku.
 • Zawsze przechowuj leki w oryginalnych opakowaniach, z zachowaną ulotką przylekową.
 • Nigdy nie przyjmuj leku po upływie daty ważności lub gdy jego wygląd jest zmieniony, niezależnie od jego daty ważności.
 • Nie przesypuj oraz nie przelewaj leków do innych naczyń lub opakowań.
 • Przed podaniem leku sprawdź, czy podajesz właściwy lek – nigdy nie przyjmuj leku „na pamięć” lub w ciemności.

Pamiętaj, że tylko stosowanie się do powyższych zasad zapewnia ci bezpieczne leczenie twojego dziecka.

Najnowsze publikacje

Ciąża nie jest okresem chroniącym kobietę przed infekcjami, przeziębienie może wystąpić u kobiety w ciąży równie często jak w okresie poza ciążą. Szczególnym okresem ciąży jest jej pierwszy trymestr, w którym rozwijający się płód jest szczególnie wrażliwy na wszystkie szkodliwe czynniki zewnętrzne,

Giardia lamblia jest pierwotniakiem. Lamblioza jest jedną z najczęstszych inwazji pasożytniczych na świecie. Lamblia występuje we wszystkich krajach świata. Lamblioza jest częstsza u dzieci niż u dorosłych, zwłaszcza w dużych skupiskach dziecięcych, takich jak przedszkola i szkoły. Choroba jest zaliczana do tzw.

Owsica jest chorobą brudnych rąk i najczęściej występuje u dzieci. Owsica jest najbardziej rozpowszechniona w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Podstawowym postępowaniem profilaktycznym oraz wspomaganiem leczenia owsicy jest dokładne przestrzeganie zasad higieny. Podstawową zasadą jest leczenie wszystkich członków rodziny i osób żyjących wspólnie.

Partnerzy JakLeczymy.pl

reklama

Polecane artykuły z LekInfo24.pl

LekInfo24.pl

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 17 września 2020 Poz. 69) opublikowano obwieszenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.
W obecnym sezonie jesienno-zimowym szczepienie przeciw grypie jest szczególnie ważne ze względu na trwającą pandemię Covid-19. Zgodnie z dotychczasowymi zamówieniami w obrocie będzie dostępnych 1,8 mln szczepionek, ale rząd intensywnie pracuje aby tę pulę zwiększyć. W związku z potencjalnym zagrożeniem wywozu tych szczepionek za granicę, od 8 września znajdują się one również na liście leków zagrożonych brakiem dostępności.

Od dnia 1 listopada 2020 r. będzie obowiązywał nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Na nowej liście refundacyjnej znajdzie się 72 nowe pozycje (łącznie dla refundacji aptecznej, w programach lekowych i chemioterapii), większość z nich to odpowiedniki leków dotychczas refundowanych. Dla 38 pozycji refundacja nie będzie kontynuowana.
Zobacz zmiany na nowej liście w stosunku do poprzedniej listy leków refundowanych.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 31 lipca 2020 Poz. 55) opublikowano obwieszenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Preparaty, które znajdują się na liście nie mogą być wywożone za granicę.

Zapisz się na newsletter:

dostęp do najnowszych informacji z branży

farmaceutycznej na Twojej skrzynce pocztowej