reklama

Autor: Krzysztof Piwowarczyk, Ilona Ślugaj

reklama

Kiedy i jak samodzielnie leczyć dziecko?

Jako rodzic zawsze chcesz pomóc swojemu dziecku w dolegliwości lub chorobie i bardzo często stajesz przed dylematem – kiedy możesz to robić samodzielnie a kiedy już musisz pójść do lekarza. Jest to bardzo ważne nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia ale staje się coraz ważniejsze z punktu widzenia epidemiologicznego – chcesz uchronić swoje dziecko przed infekcją groźniejszą niż ta, z którą przyjdziesz. W tym celu musisz mieć pomoc, w rozpoznaniu i leczeniu tych dolegliwości. Temu służy ten portal. Przeczytaj najpierw o lekach bez recepty, które będziesz stosować.

Kiedy stosować leki bez recepty u dzieci

Leki bez recepty umożliwiają samodzielne leczenie w powszechnych dolegliwościach, takich jak przeziębienie, gorączka, katar, kaszel czy kolka. Decyzję o ich zastosowaniu podejmuje sam pacjent na podstawie samodzielnie postawionego rozpoznania dolegliwości lub choroby. Często również decyzję tę podejmuje lekarz po zbadaniu pacjenta, jeśli choroba nie wymaga leczenia lekami na receptę.

Leki bez recepty stosujemy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i gdy wiemy jaką chorobę chcesz zwalczyć lub jaki objaw chcemy złagodzić (np. Wysoką gorączkę, kaszel). Nie podejmuj się samodzielnego leczenia lekami bez recepty bez uprzedniej konsultacji z lekarzem u noworodka i niemowlęcia, oraz gdy objawy występują po raz pierwszy i nie masz jeszcze doświadczenia w postępowaniu z nimi. Zachowaj szczególną ostrożność u dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych.

Pamiętajmy co chcemy leczyć

Decydując się na podanie dziecku leku bez recepty, musimy być świadomi, co chcemy osiągnąć, np. Obniżyć gorączkę lub złagodzić kaszel. Musimy być przekonani o konieczności zastosowania tego leku. Nie można podawać leków „na wszelki wypadek”. Nie wolno podawać leków samodzielnie, gdy nie wiemy co dziecku jest a z objawami tej choroby spotykamy się po raz pierwszy. Należy wtedy zasięgnąć porady lekarza. Wyjątkiem jest wysoka gorączka u dziecka, nie znamy przyczyny. Jest na tyle wysoka, że chcemy ulżyć dziecku. Należy wezwać lekarza, a samemu podać lek przeciwgorączkowy. Jeśli jest to małe dziecko, zabezpieczymy je przed możliwością wystąpienia drgawek gorączkowych oraz ułatwimy lekarzowi ocenę stanu dziecka na podstawie odpowiedzi na zastosowanie środków przeciwgorączkowych.

Dziecko to nie mały dorosły

Pamiętajmy, że leki dla dzieci nie są mniejszymi dawkami leków dla dorosłych i nie można podać dziecku połowy tabletki lub jeszcze mniejszej dawki leku, który wzięło się samemu.

Dziecko ma inną przemianę materii (metabolizm) niż dorosły. Niektórych, nawet powszechnie stosowanych leków bez recepty nie wolno w ogóle stosować u dzieci. Wszystkie leki dopuszczone do stosowania u dzieci są bardzo dokładnie przebadane pod tym kątem. Najbardziej niebezpiecznym preparatem jest kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna, polopiryna) powszechnie stosowany w bólach i przeziębieniach u dorosłych a zabroniony u dzieci do 12. Roku życia (a według niektórych opracowań nawet do 16. Roku życia). Może on być przyczyną bardzo groźnego toksycznego uszkodzenia wątroby, z towarzyszącymi ciężkimi objawami neurologicznymi (zespół reye’a), które zdarza się prawie wyłącznie u dzieci. Inna substancja – metamizol (pyralgina) – stosowana u dorosłych w zwalczaniu bólu i gorączki nie powinna być stosowana samodzielnie u dzieci ze względu na działania niepożądane, które mogą dotyczyć szpiku kostnego. O ewentualnym zastosowaniu jej u dzieci decyduje lekarz.

Zawsze czytajmy ulotki dołączone do opakowania leku

Do każdego opakowania leku dołączona jest informacja o  jego działaniu, wskazaniach, przeciwwskazaniach, działaniach niepożądanych, a szczególnie o dawkowaniu, która stanowi jego oficjalną instrukcję stosowania, z której koniecznie trzeba korzystać i czytać ulotkę w całości.

Przed wyborem leku bez recepty dla twojego dziecka sprawdź informację o możliwości jego zastosowania u dzieci, zawartą w ulotce producenta dołączonej do opakowania leku. Tu znajdziesz informację o tym, czy lek można stosować u dzieci oraz od jakiego wieku dziecka można go podać. Jeśli lek nie jest przeznaczony dla dzieci, informacja o tym jest podana w części ulotki „zanim zastosujesz lek”. W części „jak stosować lek” określone jest dawkowanie leku u dzieci w różnych grupach wiekowych (jeśli lek nie jest przeznaczony dla dzieci, w tej części nie ma podanego sposobu dawkowania u dzieci).

Bardzo ważne – naucz się rozpoznawać substancje czynne leków, żeby nie podać dziecku tego samego leku więcej niż należy

Każdy lek składa się z substancji czynnych, które warunkują jego działanie oraz z substancji pomocniczych, tworzących postać leku (np. Tabletka, syrop, czopek) oraz nadających smak i kolor.
Różne firmy farmaceutyczne produkują leki oparte o tę samą substancję czynną, co stwarza możliwość obecności w aptekach wielu leków o tym samym działaniu, pod różnymi nazwami. Należy nauczyć się odczytywać nazwy substancji czynnych przed podaniem więcej niż jednego leku, w celu uniknięcia przedawkowania tej samej substancji czynnej.
Nazwa międzynarodowa substancji czynnej jest zawsze napisana drobną czcionką pod nazwą handlową leku. Jest ona zawsze taka sama dla wszystkich leków zawierających tę samą substancję czynną. W żadnym przypadku nie można stosować dwóch leków zawierających tę samą substancję czynną, ponieważ prowadzi to do przedawkowania.

Suplementy diety

Leków bez recepty nie należy mylić z suplementami diety, które nie posiadają właściwości produktu leczniczego. Suplement diety to skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji odżywczych, które ma wzbogacić naszą codzienną dietę w składniki, których niewystarczające ilości dostarczamy w przyjmowanych posiłkach. Suplementy z prawnego punktu widzenia są żywnością. W naszym portalu przedstawimy tylko suplementy wybrane, które są potrzebne, żeby wspomóc twoje leczenie dziecka.

Najnowsze publikacje

Ciąża nie jest okresem chroniącym kobietę przed infekcjami, przeziębienie może wystąpić u kobiety w ciąży równie często jak w okresie poza ciążą. Szczególnym okresem ciąży jest jej pierwszy trymestr, w którym rozwijający się płód jest szczególnie wrażliwy na wszystkie szkodliwe czynniki zewnętrzne,

Giardia lamblia jest pierwotniakiem. Lamblioza jest jedną z najczęstszych inwazji pasożytniczych na świecie. Lamblia występuje we wszystkich krajach świata. Lamblioza jest częstsza u dzieci niż u dorosłych, zwłaszcza w dużych skupiskach dziecięcych, takich jak przedszkola i szkoły. Choroba jest zaliczana do tzw.

Owsica jest chorobą brudnych rąk i najczęściej występuje u dzieci. Owsica jest najbardziej rozpowszechniona w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Podstawowym postępowaniem profilaktycznym oraz wspomaganiem leczenia owsicy jest dokładne przestrzeganie zasad higieny. Podstawową zasadą jest leczenie wszystkich członków rodziny i osób żyjących wspólnie.

Partnerzy JakLeczymy.pl

reklama

Polecane artykuły z LekInfo24.pl

LekInfo24.pl

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 17 września 2020 Poz. 69) opublikowano obwieszenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.
W obecnym sezonie jesienno-zimowym szczepienie przeciw grypie jest szczególnie ważne ze względu na trwającą pandemię Covid-19. Zgodnie z dotychczasowymi zamówieniami w obrocie będzie dostępnych 1,8 mln szczepionek, ale rząd intensywnie pracuje aby tę pulę zwiększyć. W związku z potencjalnym zagrożeniem wywozu tych szczepionek za granicę, od 8 września znajdują się one również na liście leków zagrożonych brakiem dostępności.

Od dnia 1 listopada 2020 r. będzie obowiązywał nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Na nowej liście refundacyjnej znajdzie się 72 nowe pozycje (łącznie dla refundacji aptecznej, w programach lekowych i chemioterapii), większość z nich to odpowiedniki leków dotychczas refundowanych. Dla 38 pozycji refundacja nie będzie kontynuowana.
Zobacz zmiany na nowej liście w stosunku do poprzedniej listy leków refundowanych.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 31 lipca 2020 Poz. 55) opublikowano obwieszenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Preparaty, które znajdują się na liście nie mogą być wywożone za granicę.

Zapisz się na newsletter:

dostęp do najnowszych informacji z branży

farmaceutycznej na Twojej skrzynce pocztowej