reklama

Autor: Mgr farm. Ilona Ślugaj
Ekspert w zakresie informacji o lekach, współautor książek i serwisów internetowych o leczeniu i lekach

reklama

Listy refundacyjne leków – co oznaczają dla pacjentów?

Co 2 miesiące ogłaszane są nowe listy refundacyjne leków – co to oznacza dla pacjentów?

Refundacja leków zapewnia pacjentom dostęp do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z całkowitym lub częściowym dofinansowaniem przez państwo. Dzięki refundacji, pacjenci podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, mogą te leki kupić taniej.

Czy wszystkie leki są refundowane?

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje produkty, które znajdują się w wykazie stworzonym przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie pierwszeństwo mają leki, które zapewniają najlepsze efekty leczenia przy najniższych kosztach. Lista jest aktualizowana co dwa miesiące i od 1 marca weszła w życie jej 50 aktualizacja. Należy pamiętać, że lista określa również zakres wskazań medycznych do stosowania tych leków i refundacja może nastąpić tylko u chorych na choroby określone w wykazie i przypisane do danego produktu.

Na czym polega aktualizacja listy leków refundowanych?

Każda aktualizacja polega na wprowadzeniu nowych produktów, skreśleniu produktów wycofanych z rynku lub tych, dla których refundacja nie jest kontynuowana. Ponadto ceny leków refundowanych są cenami stałymi i również podlegają okresowej weryfikacji. Razem z aktualizacją listy refundacyjnej uzupełniana i aktualizowana jest lista bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia (lista 75plus).

W związku z epidemią COVID-19 ostatnia aktualizacja list refundacyjnych miała miejsce w marcu tego roku. Podsumujmy zatem jakie istotne zmiany pojawiały się na ostatnich przed tą przerwą listach refundacyjnych?

Po bardzo długim oczekiwaniu pacjentów chorych na cukrzycę na refundację nowoczesnych doustnych leków przeciwcukrzycowych od 1 listopada 2019 są refundowane leki przeciwcukrzycowe z grupy inhibitorów SGLT-2, tzw. flozyny. Są to 3 leki: Forxiga w dawce 10 mg (zawierająca dapagliflozynę), Invokana w dawce 100 mg (zawierająca kanagliflozynę) i lek Jardiance w dawce 10 mg (zawierający empagliflozynę).

Co charakteryzuje tę grupę leków przeciwcukrzycowych?

Flozyny to nowa klasa leków przeciwcukrzycowych, nazywanej inhibitorami kotransporterów sodowo-glukozowych typu 2 (SGLT2). SGLT2 jest głównym transporterem odpowiedzialnym za wchłanianie zwrotne glukozy przez nerki do krwi. Leki z tej grupy zmniejszają wchłanianie zwrotne glukozy w nerkach, prowadząc do wydalania glukozy z moczem i poprawy kontroli glikemii. Flozyny – oprócz działania obniżającego poziom glukozy we krwi – wykazują wyraźny wpływ na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 i z dodatkowymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak: nadciśnienie, palenie papierosów, stwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, zaburzenia gospodarki lipidowej.

Jakie korzyści dla chorych na cukrzycę przynosi ta zmiana?

Od 1 listopada leki te są refundowane z odpłatnością 30% dla pacjentów z cukrzycą typu 2 przed włączeniem leczenia insuliną, ale nie wszystkich. Warunki są następujące: pacjenci muszą być wcześniej leczeni co najmniej dwoma doustnymi lekami obniżającymi poziom glukozy od co najmniej 6 miesięcy, wskaźnik HbA1c musi wynosić co najmniej 8% oraz są to pacjenci z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Jakie dalsze zmiany dla chorych na cukrzycę przyniosły następne listy refundacyjne?

Zgodnie z wykazem od 1 stycznia 2020 na liście aptecznej znajdują się nowe leki przeciwcukrzycowe: Trulicity (dulaglutyd) oraz Ozempic (semaglutyd) z grupy analogów GLP-1 (tzw. inkretyny). Leki te są refundowane z odpłatnością 30% u pacjentów z cukrzycą typu 2 przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy. Do grupy analogów GLP-1 należą leki zawierające następujące substancje czynne: eksenatyd (Bydureon), liksysenatyd (Lyxumia), liraglutyd (Saxenda i Victoza) – wszystkie są dostępne z odpłatnością 100%. Ryzodeg (insulina degludec + insulina aspart) – stanowiący nowe połączenie insuliny o wydłużonym czasie działania z insuliną o krótkim czasie działania w stosunku 70/30, który jest  refundowany z odpłatnością 30%.

W marcu ponownie nastąpiły korzystne zmiany dla cukrzyków, zmniejszyły się dopłaty dla niektórych insulin, w tym największe dla insuliny Abasaglar (dotychczas 107,32 zł, od 1 marca 91,78 zł – obniżka o 15,54 zł) oraz dla insulin Mixtard 30 Penfill (poprzednio 13,29 zł, od 1 marca 4,00 zł – obniżka o 9,29 zł), insuliny Mixtard 40 Penfill (poprzednio 13,92 zł, od 1 marca 4,00 zł – obniżka o 9,92 zł) i insuliny Mixtard 50 Penfill (poprzednio 13,92 zł, od 1 marca 4,00 zł – obniżka o 9,92 zł).

Jakie zmiany dla innych grup chorych przyniosły następne listy refundacyjne?

Od stycznia 2020 na liście refundacyjnej pojawiły się nowe leki dla osób z depresją i schizofrenią. Zgodnie z wykazem od 1 stycznia 2020 na liście aptecznej są dostępne nowe leki stosowane w leczeniu zaburzeń depresyjnych i schizofrenii: Depratal (duloksetyna) – refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych”. Tylko ten preparat zawierający duloksetynę jest dostępny z odpłatnością 30%; pozostałe preparaty zawierające tę substancję czynną (a jest ich 6) nadal są dostępne z odpłatnością 100%. Brintellix (wortioksetyna) – refundowany z odpłatnością 30% we wskazaniu „Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny”. To jedyny preparat na rynku zawierający tę substancję czynną. Trevicta (paliperidon) – refundowany we wskazaniu „Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperydonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc”. Ta nowa postać paliperidonu o przedłużonym uwalnianiu pozwala na podawanie leku w postaci wstrzyknięć raz na 3 miesiące.

Jakie jeszcze ważne zmiany pojawiły się na ostatnich listach?

Listy opublikowane w marcu tego roku przyniosły dobre wiadomości dla alergików. Dla leku Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego 2 fiolki) dopłata pacjenta wynosi 33,60 zł (dotychczas wynosiła  486,30 zł).

Marcowe listy refundacyjne przedstawiły pomyślne zakończenie negocjacji Ministerstwa Zdrowia z producentem leku Pradaxa. 2 pozycje tego leku (dawka 110 mg 30 szt. i dawka 150 mg 30 szt.) są dalej refundowane, mimo zapowiedzi o braku kontynuacji refundacji dla tych pozycji w projekcie marcowej listy z dnia 14 lutego 2020. Co więcej, dla tych dwóch pozycji od 1 marca mamy obniżkę dopłaty pacjenta o 13,04 zł.

Obecnie czekamy na nowe listy refundacyjne, które będą opublikowane we wrześniu tego roku.

 

 

Najnowsze publikacje

Giardia lamblia jest pierwotniakiem. Lamblioza jest jedną z najczęstszych inwazji pasożytniczych na świecie. Lamblia występuje we wszystkich krajach świata. Lamblioza jest częstsza u dzieci niż u dorosłych, zwłaszcza w dużych skupiskach dziecięcych, takich jak przedszkola i szkoły. Choroba jest zaliczana do tzw.

Owsica jest chorobą brudnych rąk i najczęściej występuje u dzieci. Owsica jest najbardziej rozpowszechniona w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Podstawowym postępowaniem profilaktycznym oraz wspomaganiem leczenia owsicy jest dokładne przestrzeganie zasad higieny. Podstawową zasadą jest leczenie wszystkich członków rodziny i osób żyjących wspólnie.

Owsiki są pasożytami przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego, które wywołują u ludzi chorobę zwaną owsicą, występującą najczęściej u dzieci i bardzo rozpowszechnioną w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Owsica jest chorobą brudnych rąk. To najczęstsza ludzka choroba pasożytnicza w Polsce. Jak się zarażamy

Partnerzy JakLeczymy.pl

reklama

Polecane artykuły z LekInfo24.pl

LekInfo24.pl

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 17 września 2020 Poz. 69) opublikowano obwieszenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.
Na podstawie art. 37azg ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U.z 2020 r. poz. 944 i 1493) Minister Zdrowia ogłosił, że od dnia 18 września 2020 r. ograniczona będzie ilość wydawanego na jednego pacjenta produktu leczniczego … – zobacz w LekInfo24.pl

Z powodu pandemii koronawirusa wykazy leków refundowanych nie były publikowane na koniec kwietnia ani na koniec czerwca, a wykaz leków refundowanych na dzień 1 marca obowiązywał od 1 marca do końca sierpnia 2020. Obecny wykaz jest pierwszym po półrocznej przerwie. Zawiera pierwszą listę bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży – 114 pozycji.

W serwisie LekInfo24.pl znajdą Państwo również listy bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży, wraz z informacjami o tych lekach. Lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży aktualnie zawiera 114 pozycji.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 31 lipca 2020 Poz. 55) opublikowano obwieszenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Preparaty, które znajdują się na liście nie mogą być wywożone za granicę.

Zapisz się na newsletter:

dostęp do najnowszych informacji z branży

farmaceutycznej na Twojej skrzynce pocztowej